Rezultati projekta

Poročilo o trenutnem stanju na področju inovacij na delovnem mestu: Partnerji bodo pripravili zbirno poročilo o obstoječi literaturi na temo inovacij na delovnem mestu ter terensko raziskavo, ki bo temeljila na strukturiranem vprašalniku. Kliknite tukaj in preberite Pdf!

WINComp: Poklicni profil in program usposabljanja Vodja inovacij na delovnem mestu: Opredelitev profila delovnega mesta Vodje inovacij na delovnem mestu in programa usposabljanja na podlagi treh stebrov EOK.

Trening in pilotno testiranje za poklicno izobraževanje in usposabljanje za Vodjo inovacij na delovnem mestu: Glavni cilj tečaja bo usposabljanje delodajalcev, kadrovskih (ali drugih) menedžerjev in zaposlenih, ki bodo delovali kot menedžerji inovacij na delovnem mestu.

Postopek certificiranja profila delovnega mesta Vodja inovacij na delovnem mestu: Vzpostavljena bo ustrezna baza vprašanj za izbran profil udeležencev; ti se bodo lahko tudi prijavili na izpit, da bi potrdili svoje spretnosti in znanje.

Razvoj e-WIN platforme: Da bi okrepili in izboljšali pomembne elemente uspešnega izvajanja projekta, kot so trajnost, prenosljivost in dostopnost rezultatov projekta, bodo partnerji razvili interaktivno platformo za e-učenje.

Razvoj priročnika in orodij za Vodje inovacij na delovnem mestu in oblikovalce politik: Pričakuje se, da bo to prvo vseevropsko dostopno gradivo, ki bo zagotavljalo celovit okvir za nov profil delovnega mesta Vodje inovacij na delovnem mestu.