O WIN

Projekt WIN bo neposredno obravnaval potrebe in izzive, s katerimi se soočajo podjetja, MSP in organizacije v svojih prizadevanjih za upravljanje in spodbujanje inovacij na delovnem mestu z uvedbo strokovnega profila vodje inovacij na delovnem mestu. Projekt WIN vizualizira vlogo vodje inovacij na delovnem mestu kot notranjega središča znanja, ki bo lahko širilo koncepte o upravljanju idej, oblikovalskem razmišljanju in inovacijskih zmogljivostih po celotni organizaciji.

Rezultati projekta

Partnerstvo

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive