O WIN

Projekt WIN bo neposredno obravnaval potrebe in izzive, s katerimi se soočajo podjetja, MSP in organizacije v svojih prizadevanjih za upravljanje in spodbujanje inovacij na delovnem mestu z uvedbo strokovnega profila vodje inovacij na delovnem mestu. Projekt WIN vizualizira vlogo vodje inovacij na delovnem mestu kot notranjega središča znanja, ki bo lahko širilo koncepte o upravljanju idej, oblikovalskem razmišljanju in inovacijskih zmogljivostih po celotni organizaciji.

Rezultati projekta

Partnerstvo