Ποιος είναι ο ρόλος του Workplace Innovation Manager στο χώρο εργασίας;

17-7-23

Η πανδημία του Covid-19 ανάγκασε τις εταιρείες παγκοσμίως να προσαρμόσουν ταχύτατα τις ανάγκες τους στην εξ αποστάσεως εργασία και να βρουν αποτελεσματικές λύσεις στις νεες ψηφιακές προκλήσεις. Αυτή η περίοδος μετάβασης,  κατέστησε την εισαγωγή και διαχείριση  καινοτόμων μεθοδολογιών στο χώρο εργασίας ζωτικής σημασίας. Το έργο WIN, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις, με την εισαγωγή του ρόλου του διαχειριστή καινοτομίας στο χώρο εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα ο διαχειριστής καινοτομίας στο χώρο εργασίας ή αλλιώς Workplace Innovation Manager ενδυναμώνει τους εργαζόμενους, ώστε να υιοθετήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να γινουν ανταγωνιστικοτεροι στην αγορά εργασίας. Παίζει λοιπόν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και αξιοποιώντας τες για την προώθηση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας.

Ο Workplace Innovation Manager, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο  στη προώθηση της καινοτομίας στο χώρο εργασίας και λειτουργεί ως κόμβος γνώσης, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και νέες ιδέες. Προωθώντας μια κουλτούρα δημιουργικότητας και καινοτομίας, προωθεί  τη συνεχή βελτίωση και την επίλυση προβλημάτων. Εκτός από τη διάδοση  μοντέλων  καινοτομίας, αναπτύσσει και καλλιεργεί ανάλογες ικανότητες εντός των οργανισμών. Διευκολύνει ταυτόχρονα τη συνεργασία μεταξύ ομάδων και τμημάτων, και παρέχει τους απαραίτητους πόρους και την υποστήριξη για πρωτοβουλίες καινοτομίας. Υποστηρίζει προσπάθειες για τη διαχείριση αλλαγής διευκολύνοντας την επικοινωνία,  προωθώντας την δια βίου μάθηση.

Καθώς οι εταιρείες αγκαλιάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον απόηχο της πανδημίας Covid-19, ο ρόλος του Διαχειριστή Καινοτομίας στο χώρο εργασίας ως εσωτερικού κόμβου γνώσης γίνεται όλο και πιο ζωτικός. Η υιοθέτηση αυτού του ρόλου ανοίγει το δρόμο για την καινοτομία στο χώρο εργασίας, προωθώντας μια κουλτούρα δημιουργικότητας, συνεχούς μάθησης και ψηφιακής ικανότητας. Αναγνωρίζοντας την αξία του Workplace Innovation Manager, οι εταιρείες μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ψηφιακή εποχή.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive