A projekt leírása

A Covid-19 világjárvány következtében még a korábban „digitálisan lusta” cégeknek is fokozniuk kell digitális kapacitásukat: videokonferencia, dokumentummegosztás, felhőmegoldások, információbiztonság stb. terén. Az eredmény meredek tanulási görbét fog mutatni. Azok a vezetők, akik korábban elzárkóztak attól, hogy az emberek otthonról dolgozhassanak, észre fogják venni, hogy egyesek produktívabbak lesznek, ha saját környezetükben dolgozhatnak. Mindez gondolkodásmód-váltáshoz vezethet, és hatalmas digitalizációs erőfeszítéseket idézhet elő az elkövetkező években. Ezt az erőfeszítést transznacionálisan kell végrehajtani, az EU alapját képező szellem és értékek szerint.

Ennek keretében a WIN projekt közvetlenül foglalkozik azokkal az igényekkel és kihívásokkal, amelyekkel a vállalatok, kkv-k és szervezetek szembesülnek a munkahelyi innováció menedzselésére és előmozdítására irányuló erőfeszítéseik során, a Workplace Innovation Manager szakmai profiljának bevezetésével. A WIN projekt a Workplace Innovation Manager szerepét olyan belső tudásközpontként jeleníti meg, amely képes lesz elterjeszteni az ötletmenedzsmentről, a tervezési gondolkodásról és az innovációs képességekről szóló koncepciókat a szervezetben.

Hatás

A WIN projekt várhatóan jelentős és radikális hatást fog gyakorolni a projekt résztvevőire, partnereire, célcsoportjaira, valamint a projekt országaira, például az európai kkv-k vezetőinek és alkalmazottainak készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére, valamint az európai kapacitás javulására. A cél, hogy a kkv-k életképes és fenntartható módon valósítsák meg a munkahelyi innovációt, hozzanak fokozott motiváció és jobb munkakörülmények a munkavállalók számára, ráebrésszék a KKV-ket a munkahelyi innovációból származó előnyökre, vezessenek be új, kontextus alapú mechanizmusokat a munkahelyi innováció átvételének támogatására, új vezetési megközelítéseket és bevált gyakorlatokat, valamint együttműködési megállapodásokat, továbbfejlesztett struktúrákat és eszközöket, amelyek biztosíthatják az innováció átvételét, a képzettebb munkaerőt és a rugalmasabb vállalatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem az EACEA nem tehető felelőssé. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive